Folketrygdfondet protesterer mot lederlønninger

I løpet av våren deltok Folketrygdfondet på 30 generalforsamlinger, og protesterte hele 16 ganger, som oftest mot høye lederlønninger.

Arbeidsliv

- Vi opplever at det i innkallingene til generalforsamling er veldig varierende informasjon om lederlønn. Det er også stor forskjell på hvordan temaet behandles på møtene, sier administrerende direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet til Aftenposten.Folketrygdfondet forvalter over 100 milliarder kroner, og utøver sin makt over selskapene det har plassert penger i, gjennom å delta og å stemme på generalforsamlingene.I vår har hovedfokus vært å sørge for at selskapene følger fondets retningslinjer for lederlønninger.- Vi har vært spesielt opptatt av de tilfeller der det ikke er satt et tak for årlig avlønning av lederne, sier Svarva.

Nyheter
Næringsliv