Håkon Schiong får beholde bevilling

Høyprofilerte Håkon Schiong får beholde advokatbevillingen.

Arbeidsliv

Borgarting lagmannsrett har ifølge Nettavisen avgjort at den profilerte advokaten Håkon Schiong får fortsette i yrket. Borgarting lagmannsrett har ifølge Nettavisen avgjort at den profilerte advokaten Håkon Schiong får fortsette i yrket. - Vi er fornøyd med den helhetsvurdering lagmannsretten har foretatt når de har kommet til at det foreligger formalovertredelser som ikke er av et slikt alvor at han skal miste bevillingen, sier Schiongs advokat i saken, John Christian Elden til E24.

Nyheter
Næringsliv