Henter inn tre personer for å bli sterkere på teknologi

Gambit Hill & Knowlton ansetter tre nye personer for å styrke satsningen på teknologi og digitale medier.

Arbeidsliv

Gambit Hill & Knowlton har gjennom tre nyansettelser styrket satsningen innen teknologikommunikasjon og digitale medier. Sterk tilvekst av nye kunder har gjort rekruttering til en løpende prosess i Gambit H&K, og flere er på vei inn i selskapet. Gambit Hill & Knowlton har gjennom tre nyansettelser styrket satsningen innen teknologikommunikasjon og digitale medier. Sterk tilvekst av nye kunder har gjort rekruttering til en løpende prosess i Gambit H&K, og flere er på vei inn i selskapet. - Vi har et meget sterkt fagmiljø innen teknologi og IKT, og vi styrker oss nå ytterligere innen dette fagfeltet. Vi styrker også vår kompetanse innen digitale medier ettersom dette er et viktig satsningsområde. Kompetanse innen dette feltet blir stadig mer etterspurt blant våre kunder, sier adm. direktør Lars Erik Grønntun i Gambit Hill & Knowlton.Arne Søiland er ansatt som seniorrådgiver i selskapets avdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Nils Broström er ansatt som prosjektleder i avdelingen for markedskommunikasjon, og vil være med på å forsterke selskapets fokus på digitale medier. Henriette Paus Røhrt går inn i stillingen som prosjektkoordinator i avdelingen for markedskommunikasjon.

Nyheter
Næringsliv