Fara har sendt ut en børsemelding om at CEO Lars Lillegraven gikk bort i går. Lillegraven var utsatt for en bilulykke lørdag morgen med store skader som følge. Fara har sendt ut en børsemelding om at CEO Lars Lillegraven gikk bort i går. Lillegraven var utsatt for en bilulykke lørdag morgen med store skader som følge. Som tidligere meldt så er Ørjan Kirkefjord oppnevnt av styret som konstituert CEO.