Flest jenter fullfører videregående

Flere jenter enn gutter fullfører videregående skole i den rike delen av verden, ifølge en ny studie fra OECD.

Scanpix / Scanpix
Arbeidsliv

Av de 30 medlemslandene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er det kun tre hvor jentene henger etter: Sør-Korea, Tyrkia og Sveits. I resten av landene er guttene i mindretall blant dem som tar avsluttende eksamen før de fyller 18 år. Av de 30 medlemslandene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er det kun tre hvor jentene henger etter: Sør-Korea, Tyrkia og Sveits. I resten av landene er guttene i mindretall blant dem som tar avsluttende eksamen før de fyller 18 år. Rapporten viser at antallet som består videregående er økende, og at andelen ligger over 60 prosent i 22 av landene. Utdanningsbudsjettene økte i gjennomsnitt med 42 prosent mellom 1995 og 2004, og andelen som fullfører høyere utdanning er også økende. I land som Norge, Italia, Australia og Polen tar over 40 prosent en universitetsgrad, mens andelen ligger rundt 20 prosent i Østerrike, Tyskland og Tyrkia.Noe av forklaringen på forskjellene mellom landene er at lengden på utdanningsløpene varierer. Det typiske mønsteret er at færre studenter fullfører i landene med de mest langvarige studieprogrammene. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv