Game over for Cecilie Ditlev-Simonsen i Hydro

Cecilie Ditlev-Simonsen fratrer sin stilling som konserndirektør i Hydro.

Scanpix / Scanpix
Arbeidsliv

Dette opplyser styreleder Elisabeth Grieg, som på vegne av Hydro har inngått avtalen med Ditlev-Simonsen. Grieg uttaler at hun er glad for at partene har funnet frem til en omforent løsning. Dette opplyser styreleder Elisabeth Grieg, som på vegne av Hydro har inngått avtalen med Ditlev-Simonsen. Grieg uttaler at hun er glad for at partene har funnet frem til en omforent løsning. Ditlev-Simonsen er fritatt for arbeidsplikt. I oppsigelsestiden vil hun stå til disposisjon for selskapet i rimelig omfang. Etter en oppsigelsestid på seks måneder, vil hun få en lønnsgarantiperiode på 11 måneder med fradrag for annen skattepliktig inntekt og godtgjørelse.

Nyheter
Børs