Resultatet av undersøkelsen Chartered Management har gjort, viser, ifølge Daily Mail, at kvinner klatrer raskere enn menn på karrierestigen, melder ukeavisenledelse.no. Chartered Management har undersøkt karriereforløpet til 42.000 ledere.Grunnen til at kvinner klatrer raskere, er ifølge undersøkelsen, at de kvinnene som mener karriere er viktig, prioriterer mer målrettet enn menn. Kvinnen oppnår i gjennomsnitt sin første forfremmelse som 37-åring, mens mannen oppnår i gjennomsnitt sin første forfremmelse rundt 42 år.Blant kvinnene som sitter i ledelsen, er gjennomsnittsalderen 44 år, mens gjennomsnittsalderen blant menn er 48 år, melder ukeavisenledelse.no.