Olaf I. Ellingsen fratrer sin stilling som administrerende direktør i Altinex ASA fra og med 15. september, fremgår av en børsmelding.Styret i Altinex ASA har i styremøte vedtatt å ansette Scott I. Kerr som administrerende direktør i Altinex ASA med virkning fra og med 15. september d.å.