Torkild Varran (49) er ansatt som administrerende direktør for DnB Nor Kapitalforvaltning Holding og DnB Nor Kapitalforvaltning ASA, går det frem av en melding. Varran tiltrer stillingen i dagHan har vært investeringsdirektør i DnB Nor Kapitalforvaltning siden 2004 og vil fortsatt ivareta den funksjonen.- Jeg er glad og stolt over å ha fått tilliten, og ser frem til å arbeid med utvidede og utfordrende arbeidsoppgaver i en fremgangsrik organisasjon med gode og dyktige kolleger, sier Varran.Varran er utdannet cand oecon fra Universitet i Oslo, og har en MBA fra Norges Handelshøgskole. Han har arbeidet i verdipapirmarkedet siden 1984 og har erfaring både fra megler- og forvaltersiden. Han har blant annet vært investeringsdirektør i Gjensidige Nor Kapitalforvaltning, Avanse Forvaltning ASA, Nordea Fondene og Folketrygdfondet.