Lasse Fjell tiltrer stillingen som finansdirektør i SAGA Oil ASA med umiddelbar virkning og erstatter Stian Vemmestad som har gått over i ny stilling utenfor oljebransjen. Fjell (57) er utdannet sivilingeniør, og har bred erfaring fra lederjobber i norsk næringsliv. Fra 2002 har han vært partner og rådgiver i konsulentselskapet Conscienta og i tillegg til finans har Fjell blant annet bred erfaring fra organisasjoner i vekst. Lasse Fjell tiltrer stillingen som finansdirektør i SAGA Oil ASA med umiddelbar virkning og erstatter Stian Vemmestad som har gått over i ny stilling utenfor oljebransjen. Fjell (57) er utdannet sivilingeniør, og har bred erfaring fra lederjobber i norsk næringsliv. Fra 2002 har han vært partner og rådgiver i konsulentselskapet Conscienta og i tillegg til finans har Fjell blant annet bred erfaring fra organisasjoner i vekst. - Saga Oil er i hurtig vekst og det å sikre den riktige kompetanse i våre organisasjoner i Norge og Russland er avgjørende for å kunne holde fremdriften på våre prosjekter. Ved å ha fått Lasse Fjell om bord styrker vi erfaringen innen finans og sikrer oss verdifull kompetanse innen forretnings- og organisasjonsutvikling, sier administrerende direktør Malvin Høydal.Saga Oil er et norsk oljeselskap med hovedkontor i Stavanger. Selskapet har flere lisenser knyttet til utvikling av oljefelt i Russland. Saga Oil hentet inn 180 millioner kroner i juni 2007 for å finansiere videre vekst.