- De som lykkes i karrierene sine er de som våger å gå utenfor trygghetssonen sin, sier administrerende direktør Odd Erik Martinsen ved ISS Personalhuset AS i Oslo, ifølge karrierelink.no.Ifølge Martinsen kjennetegnes disse menneskene ofte ved å være konkurranseorienterte, endringsorienterte, beslutningssterke og robuste.Daglig leder ved Cani Coaching i Oslo, Ingrid Husan, er enig med Martinsen.- Det suksessfulle mennesker ofte gjør, er å ufarliggjøre situasjonen og innta en mer avslappet holdning til sjansene de tar. De ser ikke på sjansene som store farlige tigersprang, men nødvendige skritt som må tas for å leve ut karrieredrømmen, sier hun, ifølge karrierelink.no.
Martinsen og Husan har følgende råd for å våge å gå utenfor trygghetssonen:
1) Vær positiv2) Vær bevisst kompetansen din3) Visualiser målet4) Skaff deg en mentor5) Fortell andre om det du vil gjøre6) Husk tidligere suksess7)Spør deg selv: Hva er det verste som kan skje?8) Vær godt forberedt9) Gjør det. Trekk pusten og hopp ut i det!10) Hvis det er nødvendig kan du kontakte en coach, karriererådgiver eller psykolog(Kilde: karrierelink.no)