I dagens arbeidsmarked er det viktig å kunne vise til gode referanser, og ifølge faglig leder Linda Trandum Terjesen i Karrierehuset er det alltid en god regel å forsøke å legge igjen et godt inntrykk hos en arbeidsgiver når man velger å slutte.- Har du bestemt deg for at du trenger nye utfordringer og begynner å søke nye jobber, kan det, i motsetning til det mange ofte tror, være en god ide å være åpen og ærlig mot sin nåværende arbeidsgiver om dette. En arbeidsgiver som opplever at en medarbeider viser ham/hun denne tilliten og åpenheten, og samtidig begrunner på en ryddig måte hvorfor beslutningen om å søke seg bort er tatt, opplever man ofte en god støtte fra sin leder videre, sier Trandum Terjesen til HegnarOnline og fortsetter:- Samtidig vil en på denne måten også unngå det ubehaget det er å holde fremtidige intervjuer skjult for en arbeidsgiver. De fleste arbeidsgivere har en forståelse for at medarbeidere ofte velger og trenger nye utfordringer, roller og yrker som ikke finnes hos dem. Dersom en arbeidsgiver derimot har en sjanse til å innfri en medarbeiders vekstønsker, gir også denne åpenheten arbeidsgiveren muligheten til å komme på banen mens det ennå er en sjanse for å avverge jobbyttet.Dersom du har valgt å ikke involvere arbeidsgiveren i jobbsøkerprosessen, er det, ifølge Trandum Terjesen, viktig at arbeidsgiveren ikke blir informert om det kommende jobbskiftet via andre kolleger.- Denne informasjonen bør blir formidlet direkte fra deg i en individuell samtale hvor du, i tillegg til å levere den skriftlige oppsigelsen, også er åpen på hvorfor du har valgt å søke nye utfordringer, sier hun.Ifølge Trandum Terjesen er det positivt om du også klarer å understreke takknemligheten for den læreprosessen du har hatt i jobben, og at du viser stor velvilje til å avslutte både dine arbeidsoppgaver og oppsigelsestid på en solid og god måte.