Knut N. Kjær slutter som leder av kapitalforvaltningen i Norges Bank, går det frem av en pressemelding fra Norges Bank.- Jeg har etter lang tids overveielse gitt sentralbanksjefen beskjed om at jeg ønsker å fratre. Jeg tror tidspunktet er riktig for Norges Bank og NBIM, og jeg ønsker selv nye utfordringer, sier Kjær.Hanble ansatt for 10 år siden for å bygge opp avdelingen i Norges Bank som forvalter av oljefondet og hovedtyngden av Norges Banks valutareserver.Sentralbanksjef Svein Gjedrem berømmer Kjærs innsats i en særlig viktig fase av oppbyggingen av oljefondet.- Kjær har bidratt til svært gode resultater og til å bygge en effektiv forvaltningsorganisasjon og til anerkjennelse ute og hjemme. Vi skulle svært gjerne hatt med Kjær videre, men vi tar til etterretning at han ønsker å avslutte sin karriere i Norges Bank. Vi står nå overfor den krevende oppgaven med å finne hans etterfølger, sier Gjedrem.Kjær vil stå i stillingen til etterfølger er på plass.