Visekonsernsjef Sverre Kjenne i Software Innovation slutter i selskapet. Inntil videre vil Frode Haugli overta som leder av den norske virksomheten. Visekonsernsjef Sverre Kjenne i Software Innovation slutter i selskapet. Inntil videre vil Frode Haugli overta som leder av den norske virksomheten. Kjenne ble engasjert i Software Innovation våren 2006 for å gjennomføre en snuoperasjon av den norske virksomheten. Arbeidet med å gjøre den norske virksomheten lønnsom har vært vellykket, heter det i en melding. Software Innovation Norge har gjennom hele 2007 levert en lønnsom vekst.Kjenne har nå sagt opp sin stilling i Software Innovation for å gå over i annen virksomhet.