- Økning i bedriftsstørrelse er den viktigste forklaringen på lederlønnsveksten i Norge og internasjonalt, sier professor Trond Randøy ved Fakultet for Økonomi- og samfunnsfag ved Universitetet i Agder, ifølge Dagens Næringsliv. Han legger imidlertid til at det ikke alltid er slik.Ifølge professoren øker lederlønningene i forhold til tre dimensjoner av globalisering:- Utenlandssalg- Utenlandsk eierskap- Utenlandsk styremedlemskapDet viser seg, ifølge DN, at bedrifter som skårer høyt på alle tre dimensjonene, har i snitt dobbelt så høye lønninger sammenlignet med bedrifter med liten grad av globalisering. Bedriftens økonomiske resultater er også en av faktorene som spiller inn.Foto: Scanpix