Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort følgende endringer i regjeringen: Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort følgende endringer i regjeringen:
  • Fylkesmann Tora Aasland (64), (Bryne), utnevnes til statsråd i kunnskapsdepartementet, med ansvar for forskning og høyere utdanning.Fylkesmann Tora Aasland (64), (Bryne), utnevnes til statsråd i kunnskapsdepartementet, med ansvar for forskning og høyere utdanning.
  • Statsråd Erik Solheim (52), (Oslo) overtar styret av Miljøverndepartementet, samtidig som han beholder ansvaret for utviklingssakene i Utenriksdepartementet.Statsråd Erik Solheim (52), (Oslo) overtar styret av Miljøverndepartementet, samtidig som han beholder ansvaret for utviklingssakene i Utenriksdepartementet.
  • Avdelingsleder Manuela Ramin-Osmundsen (44), (Oslo), utnevnes til statsråd og sjef i Barne- og likestillingsdepartementet, også med ansvar for anti-diskriminerings-sakene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.Avdelingsleder Manuela Ramin-Osmundsen (44), (Oslo), utnevnes til statsråd og sjef i Barne- og likestillingsdepartementet, også med ansvar for anti-diskriminerings-sakene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  • Statssekretær Bård Vegar Solhjell (36), (Son), utnevnes til statsråd og sjef i Kunnskapsdepartementet, med ansvar for barnehage- og opplæringssaker.Statssekretær Bård Vegar Solhjell (36), (Son), utnevnes til statsråd og sjef i Kunnskapsdepartementet, med ansvar for barnehage- og opplæringssaker.
  • Statsråd Helen Bjørnøy, MiljøverndepartementetStatsråd Helen Bjørnøy, Miljøverndepartementet
  • Statsråd Øystein Djupedal, KunnskapsdepartementetStatsråd Øystein Djupedal, Kunnskapsdepartementet
  • Statsråd Karita Bekkemellem, Barne- og likestillingsdepartementetStatsråd Karita Bekkemellem, Barne- og likestillingsdepartementet
Samtidig har følgende statsråder etter søknad fått avskjed i nåde: Endringene trer i kraft fra i dag klokken 17.15.Regjeringslisten ser fra i dag slik ut:Statsminister:Jens Stoltenberg (Ap)Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister):Kristin Halvorsen (SV)Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet(olje- og energiminister):Åslaug Marie Haga (Sp)Utenriksminister:Jonas Gahr Støre (Ap)Statsråd og sjef for forsknings- og høyere utdanningssakene i Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningsminister):Tora Aasland (SV)Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet (kommunal- og regionalminister):Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister):Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet: (miljø- og utviklingsminister):Erik Solheim (SV)Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet (nærings- og handelsminister):Dag Terje Andersen (Ap)Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet (samferdselsminister):Liv Signe Navarsete (Sp)Statsråd og sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (arbeids- og inkluderingsminister):Bjarne Håkon Hanssen (Ap)Statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet (barne- og likestillingsminister):Manuela Ramin-Osmundsen (Ap)Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet (justisminister):Knut Storberget (Ap)Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet (kultur- og kirkeminister):Trond Giske (Ap)Statsråd og sjef for Helse- og omsorgdepartementet (helse- og omsorgsminister):Sylvia Kristin Brustad (Ap)Statsråd og sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, ansvar også for samordning av nordisk samarbeid (fornyings- og administrasjonsminister):Heidi Grande Røys (SV)Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet (landbruks- og matminister):Terje Riis-Johansen (Sp)Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet, med ansvar for barnehage- og opplæringssaker (kunnskapsminister):Bård Vegar Solhjell (SV)Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister):Helga Pedersen (Ap)