Totalt strøk 8,3 prosent på vårens eksamener ved universitetet, melder SMIS.no, studentmediene i Stavanger.Det betyr at Universitetet i Stavanger (UIS) er landets nest dårligste hva strykprosenten gjelder. Snittet på landsnivå var 6,8 prosent.Rektor Aslaug Mikkelsen ved UIS er bekymret over den høye strykprosenten.- Jeg føler at vi gjør mye på området, men mer må til. Vi må jobbe helt målbevisst med kvaliteten, sier Mikkelsen. (©NTB)Universitetet i Stavanger har sendt oss følgende korreksjon:"Flere medier har publisert melding fra NTB/ANB 23.10 om at "i hele 53 emner strøk samtlige studenter på eksamen i vårsemesteret i Stavanger". Dette medfører ikke riktighet.Feilen som begås kan illustreres med eksamen i emnet Matematiske metoder 2. Emnet tas av studenter fra mange studiespesialiseringer. Fra én av spesialiseringene var det oppmeldt én student til denne eksamen. Studenten strøk, og vedkommende utgjør "samtlige studenter" i denne statistikken. Fordi dette emnet også tas av andre studenter, var det 290 som besto eksamen.Nesten alle "53 emner" i oppslaget er beheftet med denne type feil. lSe for øvrig: