NSU gratulerer Tora Aasland med ministerposten. NSU gratulerer Tora Aasland med ministerposten. - Vi vil gratulerer henne, men nå forventer vi et stekt fokus på studentene, høyere utdanning og forskning, sier leder i NSU, Per Anders T. Langerød.Norsk Studentunion vil klart utfordre den nye ministeren på:
  • Sørge for at kuttet i universitet og høyskolesektoren reverseres.Sørge for at kuttet i universitet og høyskolesektoren reverseres.
  • At de oppfyller kravet om 1000 studentboliger i åretAt de oppfyller kravet om 1000 studentboliger i året
  • Sørge for at studentene kan studere på heltidSørge for at studentene kan studere på heltid
  • Sørge for at studentene får et godt læringsmiljøSørge for at studentene får et godt læringsmiljø
- Vi håper ministeren vil sette et studentfokus fra dag en og sørge for å levere det regjeringen har lovet på høyere utdanning, sier LangerødNSU er svært fornøyd med at det blir en egen minister for høyere utdanning og forskning og tror det vil bli enklere å synliggjøre behovene og utfordringene når statsbudsjett fremforhandles.Statsråden har oversikt over området ved blant annet å ha sittet som medlem av Mjøs-utvalget som var forløperen til kvalitetsreformen.- NSU har påpekt utfordringene knyttet til et superdepartement tidligere og er glade for at regjeringen ved dette vil prioritere høyere utdanning og forskning høyere, avslutter Langerød