Ønsker å være lenger i arbeid

Norske arbeidstakere ønsker i gjennomsnitt å jobbe til de blir 63 år. Det er en økning på ett år fra i fjor, viser en ny undersøkelse.

Det er Synovate som har som har utført spørreundersøkelsen på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. De mener undersøkelsen bekrefter en trend om at stadig flere arbeidstakere ønsker å arbeide lenger. Det er Synovate som har som har utført spørreundersøkelsen på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. De mener undersøkelsen bekrefter en trend om at stadig flere arbeidstakere ønsker å arbeide lenger. - Tallene viser en gledelig endring hos norske arbeidstakere, sier direktør Åsmund Lunde ved Senter for seniorpolitikk i en pressemelding.Formålet med undersøkelsen var å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Utvalget består av 1.001 yrkesaktive personer over 15 år. (©NTB)