Det er Synovate som har som har utført spørreundersøkelsen på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. De mener undersøkelsen bekrefter en trend om at stadig flere arbeidstakere ønsker å arbeide lenger. Det er Synovate som har som har utført spørreundersøkelsen på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. De mener undersøkelsen bekrefter en trend om at stadig flere arbeidstakere ønsker å arbeide lenger. - Tallene viser en gledelig endring hos norske arbeidstakere, sier direktør Åsmund Lunde ved Senter for seniorpolitikk i en pressemelding.Formålet med undersøkelsen var å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Utvalget består av 1.001 yrkesaktive personer over 15 år. (©NTB)