Undersøkelsen som er utarbeidet av Synovate for Senter for seniorpolitikk, viser at 44 prosent av de spurte mener at arbeidstakere i 50-årsalderen er mer ettertraktet nå enn i 2002. Undersøkelsen som er utarbeidet av Synovate for Senter for seniorpolitikk, viser at 44 prosent av de spurte mener at arbeidstakere i 50-årsalderen er mer ettertraktet nå enn i 2002. - Utviklingen er svært gledelig. De bedriftene som nå ikke klarer å rekruttere og beholde eldre arbeidstakere, kommer til å bli taperne i den steintøffe konkurransen om arbeidskraft, sier Åsmund Lunde, direktør i Senter for Seniorpolitikk.68 prosent av lederne i arbeidslivet mener at gruppen arbeidstakere over 50 år er mer ettertraktet enn tidligere. Hele 83 prosent av lederne mener det er en fordel for deres virksomhet at folk jobber helt fram til normal pensjonsalder. Så mange som 93 prosent av lederne mener at arbeidstakere over 50 år presterer minst like godt som yngre kolleger.- Dette viser at det har skjedd en holdningsendring de siste fem årene, konstaterer Åsmund Lunde.Likevel mangler halvparten av alle norske virksomheter en plan for å beholde seniorene i arbeidslivet. Kun 38 prosent av lederne i det private har en strategi for å beholde seniorer, mens tilsvarende tall i offentlige virksomheter er 75 prosent. (©NTB)