Sammenlignet med jenter har gutter svakere skoleresultater å vise til, ifølge professor Thomas Nordahl. Han mener Reform 97 er syndebukken. Kunnskapsdepartementet innrømmer at reformen kan ha slått feil. Sammenlignet med jenter har gutter svakere skoleresultater å vise til, ifølge professor Thomas Nordahl. Han mener Reform 97 er syndebukken. Kunnskapsdepartementet innrømmer at reformen kan ha slått feil. - Mindre vekt på strukturert undervisning passer dårlig for mange gutter, og jeg synes Nordahls påstander virker godt belagt. Skolen passer slik den er nå i snitt jenter best, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet til Aftenposten. Tidligere undervisningsminister Kristin Clemet (H) er enig.- Reform 94 og 97 har elementer som er til ulempe for mange gutter. Prosjektarbeid kan være glimrende når det fungerer, men er direkte livsfarlig for svake elever som blir usynlige, sier Clemet.Hun mener regjeringen burde granske kjønnsfordelingen i lærerstanden.- Feminiseringen av skolen preger undervisningen i gutters disfavør, en stor overvekt av kvinnelige lærere kan gi langsiktige problemer, sier Clemet.Rugtvedt sier det viktige nå er at man gjør noe for å eliminere forskjellene, for å hindre at en stor gruppe menn kommer skjevt ut i samfunnet.Derfor vil departementet intensivere arbeidet med å fremme likestilling i skoleverket. I høst skal departementet se på hvordan lærerutdanningen kan endres. (©NTB)