Fellesforbundet tapte saken også i Oslo tingrett, og anket til lagmannsretten. Nå er det klart at Fellesforbundet har tapt også ankesaken. Førstesekretær Eli Ljunggren i Fellesforbundet synes dommen som falt tirsdag er oppsiktsvekkende. Fellesforbundet tapte saken også i Oslo tingrett, og anket til lagmannsretten. Nå er det klart at Fellesforbundet har tapt også ankesaken. Førstesekretær Eli Ljunggren i Fellesforbundet synes dommen som falt tirsdag er oppsiktsvekkende. - Dommen er oppsiktsvekkende og innebærer at arbeidsgiver nå har fått styringsretten over tips som servitørene får, og at de dermed kan fordele denne slik de selv vil. Vi vil nå sette oss ned sammen med LOs juridiske avdeling for å gå gjennom dommen før vi kommenterer den nærmere, sier Ljunggren i en pressemelding.I dommen heter det blant annet at lagmannsretten har kommet til at pålegget som ledelsen ved Theatercaféen kom med om fordeling av tips ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Anken har dermed vært forgjeves. Fellesforbundet må dekke saksomkostningene.Ifølge dommen er tipsordningen, slik den er praktisert ved Theatercaféen, ikke samarbeidsfremmende. Tipsordningen synes nettopp å være et system som bidrar til å opprettholde en uheldig struktur, heter det i domspapirene. Tipsordningen har gått ut på at Theatercaféen gir kokkene 35 prosent av pengene.Fellesforbundet vurderer å anke dommen fra lagmannsretten. (©NTB)