Disse deler Terra-smulene

Selv om det er avsatt 500 millioner kroner til forventede erstatningskrav, har de fire nordlandskommunene neppe noe å hente i boet til Terra Securities.

Arbeidsliv

I beste fall kan det bli smuler, bokstavelig talt fra de rikes bord.Når skatter, lønninger og bostyrets utgifter er dekket som prioriterte fordringer, vil storparten av boets aktiva være brukt opp.Under bostyrets møte med pressen torsdag opplyste bostyrer Jon Skjørshammer at en rekke høyt kompetente jurister, økonomer og regnskapskyndige vil bli involvert i bostyrets arbeid. Deres honorarer skal i sin helhet dekkes av boet. Mange advokater jobber i dag for en timebetaling på to-tre tusen kroner.Meglerne prioriterte De ansattes lønninger er en prioritert fordring. Det er hevet over enhver tvil. Advokat Jappe Normann i Selmer opplyste at det stiller seg noe annerledes med meglernes bonuser, men normalt skal et halvt års avtalt bonus betraktes som lønn. Det betyr at meglerne får oppgjør for de siste seks måneder samt avtalt lønn. At dette blir et betydelig millionbeløp hersker det liten tvil om.Først når bostyret kommer til skatt og merverdiavgift er det et visst håp om at oppgjøret kan forbedre kreditorenes stilling. Det skyldes at konkursen trolig kan føre til at selskapet får tilbakebetalt forskuddsskatten. Noe skattepliktig overskudd i 2007 får i hvert fall ikke Terra Securities.Skjørshammer sier det er for tidlig å anslå boets aktiva utover et beløp på 160 millioner kroner som befinner seg trygt på bankkonto. Hvis dette beløpet ikke hadde vært der, ville advokatfirmaet Selmer neppe påtatt seg å administrere booppgjøret uten garantier.(©NTB)

Nyheter
Næringsliv