Lang utdanning er lønnsomt

Ledigheten blant folk med bare videregående utdanning er tre ganger så høy som blant dem med lang utdanning.

Arbeidsliv

Arbeidsledigheten blant akademikere med mer enn fire års utdanning er på 0,7 prosent, skriver Aftenposten.Blant arbeidstakere med videregående skole som høyeste utdanning er arbeidsledigheten på 2,3 prosent.Hos arbeidstakere med høyere utdanning i inntil fire år er 0,9 prosent ledige. Sysselsettingen i gruppen med utdanning høyere enn fire år er på 91 prosent.Dette kommer fram i en fersk undersøkelse utført av forskningsstiftelsen NIFU Step for Akademikerne.- Dette er svært oppløftende tall for vår gruppe. Og tendensen er oppadgående. Vi har også sett at andelen akademikere i arbeidslivet bare øker. Det er grunn til å tro at om få år vil 10 prosent av arbeidsstyrken ha mer enn fire års utdanning, sier Christl Kvam til Aftenposten.Kvam er leder for hovedsammenslutningen Akademikerne, som organiserer over 130.000 langtidsutdannede arbeidstakere. (©NTB)

Nyheter
Personlig økonomi