Skoleelever snytes for undervisningstimer

Videregående skoler kutter i lærernes undervisningstid for å spare penger. Konsekvensen er at elever ikke får de timene de har krav på.

Scanpix / Scanpix
Arbeidsliv

Et femtimers fag skal gi elevene 187 skoletimer i året, et firetimers fag 150 timer. Men ved mange skoler samsvarer ikke lenger minstekravene til elevenes timeplan med de timene som lærerne skal undervise i. Elevene risikerer å få 5-10 færre undervisningstimer enn de har krav på i alle fag, skriver Aftenposten.Skoleledere forsvarer timekuttet med at elevene uansett får tilbake timene når de skal ha eksamen, som etter reglene skal telles som undervisningstimer. Men alle elever kommer ikke opp i eksamen i alle fag.Kutt i lærernes undervisningstid frigjør ressurser som skoleledelsen mener kan benyttes til andre fag eller til funksjoner som kontaktlærer. Slik sparer skolene lønnsutgifter. Lærerne hevder at dette fører til at de må jobbe mer for samme lønn.- Fenomenet har spredt seg, og det har den siste tiden skapt kolossale konflikter ved mange skoler, sier leder i Undervisningsforbundet, Helga Hjetland.Ifølge direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet har de foreløpig ikke fått rapporter om at elevene ikke får oppfylt sine rettigheter. Han oppfordrer elever og foreldre til å klage dersom skolen ikke kan dokumentere at de gir den undervisningen elevene skal ha. (©NTB)

Nyheter
Personlig økonomi