1. januar trådte den nye lovparagrafen i almenaksjeloven, om representasjon av begge kjønn i styret i almenaksjeselskaper, i kraftI henhold til oppdatert statistikk fra Brønnøysund, som D&B Norge har innhentet for HegnarOnline pr. 2. januar, viser det seg nå at kvinneandelen i snitt er kommet opp i Følgelig er det fremdeles noen som henger etter med å oppfylle loven. Anslagsvis 10 prosent av selskapene.Det viser seg også at en del selskaper har løst "problemet" med å bytte selskapsform, fra ASA til vanlig AS. Da vi oppdaterte tjenesten forrige gang, i begynnelsen av desember, var det 501 ASA i Norge. Nå er tallet 483, noe som betyr at 18 selskaper har byttet til AS.. Beregningene tar hensyn til alle lovens avsnitt.