Det stramme arbeidsmarkedet vil holde seg i 2008, skriver Aftenposten. Det å ansette nye hoder, og få tak i nok folk blir en av næringslivets største utfordringer.Ifølge Aftenposten vil import av arbeidskraft være redningen for mange bedrifter.