Stor mangel på arbeidskraft og gode lønnsomhet i bedriftene kan gir store lønnstillegg på 5,5 til seks prosent, skriver Aftenposten.Når arbeidsgiveravgiften inkluderes, betyr dette, ifølge Aftenposten, økte lønnskostnader på mellom 23.000 og 26.000 kroner i gjennomsnitt for hver heltidsansatt.