Kjøpere av 58 prosent av aksjene i iTicket er tre svenske selskaper, går det frem av en melding. De nye eierne er Visit Technology Group AB, Konsult och Evenemang i Sjøåsen AB og Mikael Jernberg Produktion AB. Tidligere majoritetsaksjonær Nordlandbanken AS, selger seg ned til 20 prosent, og de ansatte har resterende 22 prosent.- Gjennom de tre nye eierselskapene tilføres iTicket as nødvendig kompetanse og ressurser for å vokse videre i det Nordiske markedet for billetteringstjenester, sier Morten Skjelbred, administrerende direktør i iTicket.- Gjennom våre nye eiere vil iTicket kunne videreutvikling sine løsninger og tjenester mot nye markeder og salgskanaler. Vår målsetning er å kunne tilby eksisterende og kommende arrangører av kino-, kultur- og sportsopplevelser den bredeste og mest fleksible salgskanalen for sine arrangementer, fortsetter Skjelbred.