Visekonsernsjef og finansdirektør Tom Grøndahl vil trappe ned etter ti år som finansdirektør og tjue år i DnB NOR-konsernet. Grøndahl vil arbeide med prosjekter for konsernsjefen og styreverv frem til han oppnår avtalt pensjonsalder på 60 år i juni 2009.Konsernsjef Rune Bjerke sier i en melding at han er takknemlig for at Tom ble med over skiftet av konsernsjef for et år siden og på den måten sikret kontinuitet i toppledelsen.- Tom har vært en uvurderlig støtte for meg i tiden som fersk konsernsjef med sin lange erfaring og brede kompetanse. Han har lagt ned en kjempeinnsats for konsernet gjennom mange år. Etter så mange år med full innsats, må jeg respektere hans ønske om å trappe ned. Jeg er imidlertid glad fort han fortsatt vil være disponibel for konsernet en god stund til, sier konsernsjef Rune Bjerke.- Min livssituasjon er endret, og det er ikke lenger rom for den arbeidsbelastningen og de mange reisedøgnene som følger med stillingen som visekonsernsjef og CFO, forklarer Tom Grøndahl.Bjørn Erik Næss (53) er ansatt som konserndirektør og ny finansdirektør i DnB NOR. Han tiltrer stillingen i begynnelsen av mars 2008. Næss kommer fra stillingen som konserndirektør (CFO) i Aker Kværner ASA. Han har også hatt tilsvarende stilling i Carlsberg og Orkla.- Bjørn Erik Næss har bred kompetanse og lang erfaring fra internasjonal virksomhet som vil være verdifull for DnB NOR fremover. Derfor er jeg er glad han sa ja til å ta over som finansdirektør da visekonsernsjef Tom Grøndahl ba om å få trappe ned, sier konsernsjef Rune Bjerke.