Sverre Thornes (47) overtar som ny konsernsjef i KLP fra 3. januar, går det frem av en melding. Den nye konsernsjefen har bred erfaring fra forsikring og kapitalforvaltning. Han kommer fra stillingen som konserndirektør med ansvar for Livsforsikring i KLP.- Som leder av KLPs styre har jeg opplevd Sverre Thornes som en engasjert og faglig dyktig leder, sier Siri Austeng. Styret har ønsket en erfaren leder som har god innsikt og kunnskap om offentlig sektor, og som kan videreutvikle KLP i godt samarbeid med styre, eiere, kunder og ansatte. Vi er overbevist om at Thornes, sammen med gode medarbeidere, vil videreføre utviklingen av KLP som et profesjonelt og veldrevet konsern, fremholder hun.- Jeg gleder meg til å ta fatt på de krevende utfordringene jeg nå får som konsernsjef. Den fremste oppgaven blir å lytte til våre eiere og kunder slik at vi også i fremtiden klarer å levere tilpassede produkter og tjenester. Vi må fortsette å anstrenge oss for å gi konkurransedyktige resultater og god service, til lave kostnader, og skape verdier for våre kunder, sier Sverre Thornes.Sverre Thornes kom til KLP som porteføljeforvalter i 1995. Han var med å etablere det nåværende KLP Kapitalforvaltning ASA i 1999 og ledet dette selskapet senest i perioden fra 2001 til 2006. Fra 2006 og fram til i dag har Thornes ledet Livdivisjonen i KLP og sittet i selskapets konsernledelse.