I forbindelse med det årlige risikonivåprosjektet til Petroleumstilsynet (Ptil) skal rundt 20.000 ansatte på norsk sokkel få utdelt spørreskjema ved innsjekking på heliporten. I tillegg er det sendt ut 7.500 skjema for utdeling til ansatte ved oppmøte på landanlegg. Spørreundersøkelsen gjennomføres annethvert år, og det er første gang petroleumsansatte på land deltar.Målet er å belyse hvordan arbeidstakere opplever tilstanden innen helse, miljø og sikkerhet til havs og ved petroleumsanlegg på land. Resultatene inngår som en del av risikonivåprosjektet, som vil bli presentert 24. april 2007. (©NTB)