- Det er farlig når vi står foran et lønnsoppgjør å si at lærerlønna må opp, men jeg tror det er viktig at læreren får en avlønning som knytter seg til innsats og resultater, sier NHO-president Erling Øverland til NTB. Han mener lærerne må finne seg i å bli målt på innsats og resultater i klasseværelset og tror en differensiert avlønning vil øke kvaliteten på undervisningen.- En lærer som gjennom sju år klarer å gjøre noe med svakhetene i en klasse, både ved å få med de svake og gjøre de beste bedre, bør kunne få en belønning for det. Dette er noe vi gjør med stort hell i næringslivet.- Vil ikke det kunne skape en uønsket konkurranseeffekt lærerne imellom?- Det vil skape en konkurranseeffekt, men ikke nødvendigvis en uønsket en, sier Øverland.NHO-presidenten mener lærerne sitter med nøkkelen til å løse problemene i skolen, men Utdanningsforbundet er lite begeistret for forslaget fra NHO.- Vi er for differensiering basert på objektive og etterprøvbare kriterier som ansiennitet, ansvar og kompetanse. Men grep som fungerer i privat sektor, passer ikke nødvendigvis for offentlig sektor. Det er ikke grunnlag for å tro at prestasjonslønn vil virke motiverende på lærere i skolen, sier Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland til NTB.