Hver tredje bedrift bruker EU-arbeidskraft

29 prosent av norske bedrifter har ansatte fra et EU-land, viser en undersøkelse fra Nav Eures.

Arbeidsliv

Dette er en økning på 3 prosentpoeng det siste året. De norske bedriftene bruker mest arbeidskraft fra Polen, Sverige og Tyskland.- Vi ser en kraftig økning i bedrifters bruk av polsk arbeidskraft. Svensk og tysk arbeidskraft holder seg på et stabilt nivå, mens mange andre land viser en nedgang. Norge bør være forberedt på en tøffere kamp om den europeiske arbeidskraften, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i Nav i en pressemelding.Primærnæringene er de som i størst grad benytter seg av europeisk arbeidskraft, etterfulgt av bygg- og anleggsvirksomhet.Undersøkelsen viser også at stadig flere får faste stillinger i bedriftene.- Dette kan tyde på at både norske arbeidsgivere og utenlandske arbeidstakere har et langsiktig perspektiv på arbeidsforholdet. Vi vet fra tidligere spørreundersøkelser at ni av ti bedrifter er fornøyd med denne arbeidskraften, sier Saglie. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv