Kvinner like gode som menn

Fersk undersøkelse viser at kvinner i IKT-bransjen er like gode på nettverk som menn.

Scanpix / Scanpix
Arbeidsliv

En ny undersøkelse som tar for seg nettverking utad og synlighet innad i bedriften viser at kvinner i IKT-bransjen er like gode på nettverksbygging som menn. Likevel er det flere menn enn kvinner som mener at nettverksbygging har hjulpet dem frem faglig og profesjonelt. Dette kan ha en sammenheng med at menn har en langt tydeligere agenda med nettverksbyggingen.Et av de mest interessante funnene i undersøkelsen er at flere kvinner enn menn anser seg selv som synlige i bedriften. Det er også flere kvinner enn menn som mener at nettverksbygging er meget viktig for å lykkes profesjonelt. Det er allikevel et gap mellom teori og praksis. 79,1 prosent av kvinnene i undersøkelsen mener nettverksbygging er avgjørende for suksess. Likevel er det bare 52,1 prosent av de samme kvinnene som anser seg selv som gode på relasjons- og nettverksbygging i arbeidssammenheng.Undersøkelsen er gjennomført av Confirmit for Od@-nettverket. Leder i Od@-nettverket, Anne Gretland, etterlyser mer fokus rundt nettverksbygging blant kvinner i bransjen.- Det er oppløftende å se at kvinner er gode på å nettverke. Likevel viser undersøkelsen at vi fortsatt har en vei å gå. Det er på tide at kvinner begynner å tenke på hva de skal oppnå med nettverksbyggingen. Det er alltid hyggelig å omgås sosialt, men hvis man nettverker i jobbsammenheng er det viktig å tenke et skritt lenger, sier Anne Gretland som til daglig er salgsleder i Microsoft Norge.

Nyheter
Næringsliv