Dette betyr kutt i millionlønningene

Lønnsnivået blant finansfolket på Wall Strett stuper. Norske meglerhus merker også lavere aktivitet. Kan norske meglere også rammes av kraftige lønnskutt? - Det er enkel matematikk, sier direktør Tore Grøttum i ABG Sundal Collier.

Arbeidsliv
Markedsuroen rammer de amerikanske investeringsbankene fra alle kanter. I første kvartal falt inntektene fra rådgivning knyttet til fusjoner og oppkjøp hele 35 prosent. Det vil svi på pungen for meglerne som hadde tidenes beste bonusår i fjor, skriver Finansavisen.Også det norske finansmiljøet har fått merke nedgangen. Hittil i år har ikke ett eneste selskap blitt notert på Oslo Børs.- Det er for tidlig å si hvordan 2008 blir, men hittil i år har det totalt sett i markedet vært mye mindre corporate finance-aktivitet enn i samme periode i fjor. Dersom det fortsetter slik, vil bonusene i bransjen bli klart lavere enn i de eksepsjonelt gode årene 2006 og 2007, sier Ottar Ertzeid, leder for DnB Nor Markets, ifølge Finansavisen.- Vi, og alle andre meglerhus i verden, merker at det er lavere aktivitet i emisjonsmarkedet, sier direktør Tore Grøttum i ABG Sundal Collier.- For noen segmenter, som børsnoteringer, har vi opplevd et kraftig fall, mens rådgivning i forbindelse med fusjoner og oppkjøp er mer stabil. Dette er mer langsiktige prosesser som ikke påvirkes i like stor grad av kortsiktige endringer i markedet, fortsetter Grøttum, ifølge Finansavisen.Dermed ligger det an til at de ansatte i meglerhusene vil få sine millionlønninger kuttet i 2008.- De fleste ansatte i meglerhus har en fastlønnskomponent og en bonuskomponent. Bonuskomponenten er avhengig av selskapets inntjening, så det er enkel matematikk at dette flytter seg nedover til de ansatte, sier Grøttum.