Elevene får bærbare PC-er for 100 millioner kroner

Fire fylkes-kommuner på Østlandet kjøper bærbare PC-er for 100 millioner kroner til elever i den videregående skolen. I Bergen har IKT-strategien vært for dårlig forberedt, mener høyskolelektor.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv
Det er fylkeskommunene Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark som har inngått avtalen med PC-produsenten Dell. Prislappen er 100 millioner kroner for 12.000 maskiner.PC-ene skal leveres allerede til høstens skolestart.Elevene er nok fornøyde, men i Bergen har skolene vært for dårlig forberedt på PC-bruken, mener høyskolelektor Tjalve Gj. Madsen ved Høgskolen i Bergen.- Innføringen av ny maskin- og programvare i skolen har i mange tilfeller skjedd uten at de ansvarlige har hatt klare forestillinger om hvorfor og hvordan disse verktøyene skulle brukes, hevder Madsen overfor nettstedet forskning.no.Hordaland fylke vedtok i fjor å tildele alle førsteklassene i videregående skole hver sin bærbare PC. Madsen mener lærerne verken har hatt tilstrekkelig praktisk eller teknisk kompetanse, eller pedagogisk kunnskap om hvordan de kunne bruke verktøyene i læringsøyemed.- Dette er viktige grunner til at elevers PC-bruk i skoletiden i noen tilfeller kommer ut av kontroll, sier Madsen, som er ekspert på lærerrollen og klasseromspraksis.Han peker på at det må finnes regler som sier at man skal legge vekk PC-ene og begrense bruken når læreren sier det. (©NTB)