De tre hovedsammenslutningene, som representerer rundt 100.000 arbeidstakere i offentlig sektor, går sammen inn i årets tariffoppgjør med likelydende krav.I tillegg til å kreve kompensasjon for gapet mellom lønnsnivået i staten og i privat sektor, krever LO, YS og Unio at utdanning, kompetanse og ansvar belønnes også i statlige virksomheter. Målrettet satsing på likelønn og lavlønnstiltak er også prioriterte krav. Det samme er en tilpasset AFP-ordning i staten som skal gjelde fra 2010. Den må bli minst like god som dagens AFP-ordning i offentlig sektor, krever de tre hovedsammenslutningene.- Vi har store forventninger til dette lønnsoppgjøret. Kravet er over 6 prosent lønnsøkning, sier Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund. Han forhandler i lønnsoppgjøret på vegne av Unio Stat. (©NTB)