Lover flere menn i barnehagen

I løpet av to år skal det bli dobbelt så mange mannlige ansatte i barnehagen, lover regjeringen i en ny handlingsplan.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) vil at 20 prosent av barnehageansatte skal være menn innen 2010. I dag er mannsandelen på litt over 9 prosent, etter flere års satsning.- Barn lærer og får verdier fra de er veldig små, og kjønnsrollemønsteret etableres tidlig. Derfor er det viktig at de unge opplever både menn og kvinner som pedagogiske forbilder i barnehagen, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) til Dagsavisen.Ett av tiltakene er demonstrasjonsbarnehager. Barnehager som har nådd målet om 20 prosent menn, og som har arbeidet aktivt for å nå målet, kan søke om statlige midler for å veilede andre barnehager i rekruttering.I tillegg skal det satses på rekrutteringsteam i alle fylker. Teamene skal drive oppsøkende rekrutteringsarbeid og markedsføre barnehagen som arbeidsplass for menn, for eksempel overfor Nav og andre steder unge menn møtes.Solhjell peker også på at det er viktig at flere menn fullfører førskolelærerutdanningen. I dag faller flere menn enn kvinner fra i løpet av utdanningen.- Hvis alle som begynte, fullførte, ville vi ha betydelig flere mannlige førskolelærere. Departementet etablerer derfor en egen tilskuddspost til de tre institusjonene for førskoleutdanning som har størst økning i antall uteksaminerte, opplyser ministeren. (©NTB)

Nyheter
Politikk