Vedtaket ble gjort mot stemmene til Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Disse partiene mener at rett til redusert arbeidstid kan føre til at folk over 62 år blir mindre attraktive på arbeidsmarkedet.Flertallet sa seg i hovedsak enig med regjeringen i at forslaget om redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år er et godt seniorpolitisk tiltak som støtter opp om det nye fleksible pensjonssystemet.Argumentet er at ordningen vil gi mange eldre arbeidstakere bedre anledning til og sterkere motivasjon for å stå lenger i arbeid enn de ellers ville ha gjort.Det er en forutsetning at redusert arbeidstid ikke skal føre til vesentlige ulemper for bedriften. Dersom det er uenighet om dette, skal saken avgjøres av en egen nemnd. (©NTB)