Arne Fredly saksøker Dagens Næringsliv

Arne Fredlys injuriesøksmål mot Dagens Næringsliv omfatter også fem av avisens medarbeidere.

Foto: Scanpix

Investor Arne Fredly har sendt en 400 sider lang stevning til Oslo tingrett, skriver Journalisten.no. Fredly saksøker Dagens Næringsliv AS og fem av avisens medarbeidere for å få fastslått at de er ansvarlige for å ha publisert ærekrenkende påstander om ham. Påstandene knyttet Fredly til ulovlig innsidehandel.Blant de saksøkte er sjefredaktør Amund Djuve og featureredaktør Gry Egenes.Ifølge Journalisten.no hevder Fredlys prosessfullmektig, advokat Kyrre Eggen, at DN har framsatt påstandene «uten at det finnes dokumentasjon for at de er riktige, hvilket i seg selv er tilstrekkelig til å konstatere at DN har handlet rettsstridig». Advokaten mener Fredly har tapt både omdømme, handler, omsetning og gevinst.DN risikerer store erstatnings- og oppreisningskrav dersom Fredly får medhold, og Fredly har bestemt at en eventuell erstatning skal doneres til SOS-barnebyer. (©NTB)