Bensinprisen stiger, men lønna stiger like mye

Bensinprisen har steget med 55 prosent i løpet av de siste ti årene. Likevel bruker vi en stadig mindre andel av pengene våre på drivstoff.

Foto: Scanpix

Mens den allmenne prisstigningen fra 1998 til 2008 er 22 prosent, har bensinprisen steget med hele 55 prosent i den samme perioden, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag.I mai i år var den gjennomsnittlige prisen for en liter 95 oktan bensin 12,82 kroner. For ti år siden var prisen 8,28 kroner.Men hvis vi sammenligner den økte bensinprisen med lønnsveksten, viser det seg at gjennomsnittsnordmannen får omtrent like mye bensin for lønna i dag som for ti år siden. Fra 1998 til tredje kvartal i 2007 var lønnsveksten i underkant av 50 prosent, og lønna har sannsynligvis steget ytterligere fram til mai 2008.Samtidig viser det at andelen av husholdningenes totale forbruksutgifter som går til kjøp av drivstoff, har falt i perioden fra 1998 til 2008. I 1998 brukte vi 4,2 prosent av forbruksutgiftene våre til drivstoff. I dag er andelen 3,2 prosent.Om det skulle være noen trøst, har bensinprisen steget mer i Sverige og Danmark enn i Norge. I Sverige har bensinprisen steget med 64 prosent i løpet av de siste ti årene, og i Danmark har prisen steget med hele 77 prosent.Den viktigste forklaringen på den stigende bensinprisen er at prisen på råolje i dag er opp mot sju ganger så høy som den var i 1998. Dette året var preget av en unormalt lav råoljepris.Prisen på kollektivtrafikk har steget omtrent like fort som bensinprisen. Prisene for kollektivtrafikk på skinner, det vil si tog, T-bane og trikk, har steget med 41,3 prosent fra 1998 til 2008, mens prisen for passasjertransport på vei, det vil si buss og drosje, har steget med 55,2 prosent.Også kraftprisen har gjort et kraftig byks oppover de siste ti årene. Til tross for at prisen har falt kraftig de siste månedene, har kraftprisen steget med mer enn 64 prosent fra 1998 til mai i år.(©NTB)