Da har du rett til utdanningspermisjon

Er du i jobb og ønsker deg mer utdanning? For å ha rett til utdanningspermisjon, må følgende vilkår være oppfylt.

Foto: Scanpix

Retten til utdanningspermisjon er et tilbud til arbeidstakere som etter en tid i arbeidslivet ønsker seg mer utdanning, skriver Arbeidstilsynet på sin hjemmeside.Ifølge tilsynet har i utgangspunktet alle rett til utdanningspermisjon. Retten omfatter både fast og midlertidig ansatte, hel- og deltidsansatte, ansatte i offentlig og privat virksomhet, eldre og yngre arbeidstakere. Men det finnes regler, og følgende vilkår må være oppfylt: - Man må ha vært i arbeidslivet i minst tre år- Man må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren man søker permisjon fra de siste to årene- Man må delta i organiserte utdanningstilbudRene selvstudier faller utenfor- Utdanningen må være yrkesrelatertMed dette menes alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanningHobbypregede aktiviteter faller utenforDet er tilstrekkelig at utdanningen har relevans i forhold til yrkeslivet genereltDet er ikke et krav at utdanningen har relevans eller er nødvendig for den stillingen som det søkes permisjon fraIfølge Arbeidstilsynet gjelder ikke kravet til yrkesrelevans utdanning på grunnskole- eller videregående opplæringsnivå(Kilde: Arbeidstilsynet.no)