Direktør slutter i Yara

Finans- og strategidirektør Sven Ombudstvedt slutter i Yara International.

Finans- og strategidirektør Sven Ombudstvedt fratrer sin stilling og slutter i Yara International 4. juli 2008, går det frem av en melding.Ny finansdirektør vil bli utnevnt i uke 28. Ombudstvedt har vært finans- og strategidirektør siden oktober 2006. Han var leder for Oppstrøm-segmentet fra 2003 til 2006, og før dette har han hatt ulike lederstillinger i Norsk Hydro.