Flere mister livet i arbeidsulykker

31 personer mistet livet i arbeidsulykker i løpet av det første halvåret i år.

Hvis antall omkomne i arbeidsulykker blir like høyt i andre halvår, får vi det høyeste antallet dødsulykker i arbeidslivet på ti år, melder Adresseavisen fredag. I fjor mistet ni personer livet i arbeidsulykker i løpet av første halvår.Gjestearbeidere er overrepresentert på statistikken. Mens bare 10 prosent av den norske arbeidsstokken er gjestearbeidere, utgjør de 30 prosent av dem som har mistet livet i arbeidsulykker hittil i år.Vestlandsregionen kommer dårligst ut i statistikken, og Arbeidstilsynet mener forklaringen ligger i industrien. Nest nederst på lista er Midt-Norge. De farligste yrkene er tilknyttet jord- og skogbruk. (©NTB)