Hvorfor AFP: Sliten eller umotivert?

I privat sektor går de ansatte av med AFP fordi de er slitne, mens de ansatte i staten går av fordi de er umotivert og ønsker mer fritid.

Foto: Scanpix

Dette er en av konklusjonene i en ny undersøkelse om hvem som tar tidligpensjon.En stadig større andel kombinerer arbeid og pensjon. Delvis AFP (avtalefestet pensjon) har vært mulig siden 1997, og er blitt mest utnyttet i staten.Tre av fire av dagens yrkesaktive 55-åringer i staten, vil være pensjonert som 64-åringer.Halvparten av disse jobber ved siden av, viser undersøkelsen.I privat sektor er delpensjon mindre vanlig, noe som i stor grad ser ut til å skyldes at staten er en mer fleksibel arbeidsgiver, heter det i rapporten fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.(©NTB)