Ny administrerende direktør i Widerøe

Det er ansatt ny administrerende direktør i Widerøe Flyveselskap, et datterselskap i SAS-konsernet.

Lars Kobberstad er i dag blitt utnevnt til ny administrerende direktør i Widerøe Flyveselskap, et datterselskap i SAS-konsernet.Kobberstad er for tiden viseadministrerende direktør i Widerøe med ansvar for økonomi, finans og personal. Han har vært ansatt i selskapet siden 1993, og jobbet som økonomisjef og økonomidirektør frem til 2002, da han tiltrådte stillingen som viseadministrerende direktør.- Jeg er meget fornøyd med rekrutteringen av Lars. Med sin lange erfaring fra Widerøe har han de rette forutsetningene for ytterligere å styrke selskapets posisjon i Norge og videreutvikle det allerede gode samarbeidet innenfor SAS-konsernet, sier Mats Jansson, styreformann i Widerøe og administrerende direktør og konsernsjef i SAS.Kobberstad er 46 år gammel og er siviløkonom fra Universität Augsburg i Tyskland. I tillegg har han en utdannelse innenfor ledelse fra IMD i Sveits.Han tiltrer stillingen 1. august.