Nye fjes i Acta-styre

Advokat Cato Schiøtz er en av tre nye medlemmer i styret i Acta Kapitalforvaltning.

Konsernsjef Acta. Foto: Finansavisen

Acta Holding har oppnevnt advokat Cato Schiøtz, BI-professor Øyvind Norli og hedgefond-gründer Morten Kielland som nye styremedlemmer for Acta Kapitalforvaltning, går det frem av en børsmelding.- Et felles europeisk regelverk for investeringsrådgivningstjenester (MiFID) har bidratt til flere endringer i bransjen. En slik endring er et mer markert skille mellom rådgivning og produksjon av investeringsprodukter, heter det.- Acta ønsker i denne sammenhengen å styrke kompetansen i de respektive styrene til produksjons- og rådgivningsselskapene. I tillegg blir det klarere skille mellom de to selskapenes roller. (...) Dette er også i overensstemmelse med måten Acta tolker de signaler som Kredittilsynet har gitt utrykk for, heter det fra Acta-sjef Simen Mørdre.