Skuespillernes lønn på stedet hvil i 15 år

De fleste yrkesgruppene har opplevd solid lønnsøkning de siste årene, men det gjelder ikke kunstnerne. Skuespillernes lønn har stått stille siden 1993.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

- Skuespillerne er et eksempel på en gruppe som realinntektsmessig har stått stille siden 1993, sier Knut Løyland fra Telemarksforskning til NRK.Til sammenligning har den gjennomsnittlige lønnsveksten vært på 40 prosent i denne perioden.Telemarksforskning har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet undersøkt kunstneres levekår. Den store levekårsundersøkelsen blir offentliggjort tirsdag.- Tallene viser at inntektene til en del kunstnergrupper nærmest har stått bom stille de siste 15 årene, sier Løyland.